טבעת יופיטר נפטון כסף וזהב (*מהדורה מוגבלת*)

טבעת יופיטר נפטון כסף וזהב (*מהדורה מוגבלת*)

הורכב ב- 9 לאפריל 2022. מפגש נדיר בין יופיטר ונפטון במזל דגים.

טבעת יופיטר נפטון כסף וזהב (*מהדורה מוגבלת*)הרבה במהלך ההיסטוריה היללו את כוחותיו המטיבים של יופיטר - הוא נחשב מאוד חיובי ומלא אנרגיית חיים, המתבטא באופן מאוזן יותר מהאנרגייה הסולארית ומהאנרגית ירח, ובדרך מסוימת אף משלבת ביניהם מכך שיופיטר הוא הפלנטה היחידה הנחשבת המערבבת יחדיו חום (שמש) ולחות (ירח) - שתי אנרגיות הנדרשות לקיום והתרבות של חיים.

כשיופיטר בשיאו האנרגייה שלו פורייה במיוחד ומלאת חיים והוא מקרין אנרגיית מאזנת ומרפאה. יופיטר הוא כוכב הקשור בהצלחה, שפע, אופטימיות והרפתקנות. הוא נחשב גם כמייצג היכולות הגבוהות של הבנה אינטלקטואלית, רוחניות ואמונה.

“He who carries the ring of Jupiter will be popular, well respected and praised. He will be victorious in his disputes and his endeavors will be fruitful." ~ The Treasure of Alexander

״הנושא את הטבעת של יופיטר, יזכה לאהדה, כבוד ושבחים. הוא ינצח בעמותיו, וכל יוזמותיו יישאו פירות״ ~ האוצר של אלכסנדר