מגן דוד - זהב

מגן דוד - זהב

יצירת ביטחון עצמי והגנה בחיי העונד

מגן דוד הוא סמל עתיק של אזון ושילוב בין העולמות העליונים והעולמות התחתונים. המשולש העליון מכיל את צירוף האותיות הקבלי א.ל.ד. מתוך הע"ב שמות המשמש להגנה בפני עין הרע וצירוף האותיות ס.א.ל המזמן את כח השפע.