עגילי לוטוס - זהב

עגילי לוטוס - זהב

התפתחות רוחנית

עגילי הלוטוס מכילים את סמל פרח הלוטוס. פרח הלוטוס הוא סמל השמש, הבריאה וההיוולדות מחדש. בלילה פרח הלוטוס נסגר ושוקע מתחת למים ועם שחר הוא זורח ונפתח שוב. לפי מיתוס בריאה אחד היה זה פרח לוטוס ענק שצמח בראשית מתוך הכאוס בראשית הזמן.

במזרח משמש פרח הלוטוס כסמל להתפתחות רוחנית. שורשי הפרח נמצאים באדמה הבוצית אך הוא צומח ושואף למעלה אל האור כאשר מתוך עליו מציץ פרח נפלא. "אום מאני פדה אום" הוא מנטרה טיבטית קדושה שמשמעותה – "שבחו את התכשיט שבלוטוס"