תליון עין של הורוס כסף

תליון עין של הורוס כסף

מציאת אחדות עם הבורא והעולם

העין שבתליון היא הסמל המצרי הידוע בשם העין של הורוס. הסמל שימש במצרים העתיקה כסמל של הגנה וריפוי.

ששת החלקים המרכיבים את העין שימשו את המצרים הקדמונים כשברים מתמטיים בסדר הבא :1/2,1/4,1/8,1/16,1/32,1/64,  כל שבר ייצג את אחד החושים בהם אנו חווים את המציאות. אם נחבר את השברים נגלה שאנו מתקרבים אל הספרה 1 אבל לא מגיעים אליה לעולם זאת מאחר שעל פי אמונתם של המצרים הנשמה  מגיעה לשלמות רק בעולם הבא.

סמל העין במשולש נפוץ ברחבי העולם ומייצג את האל הנוכח בכל. למעשה המשולש הוא הסוד של הבריאה כולה (ראו הסבר לגבי טבעת מוביוס באתר). השילוב בין העין המייצגת את האחד הנוכח בכל לבין המשולש מייצג את האחדות הקוסמית שאינה נתפסת על ידי החושים אבל קיימת כחוקים גאומטריים/מתמטיים בכל דבר בעל קיום.

מעניין לראות שבעברית במילה "שלום" שבאה מתוך המילה "שלם" כלומר "אחד" התווספה האות "וו" המשמשת לחיבור וערכה הוא אמנם 6.