טבעת האהבה כסף

טבעת האהבה כסף

מציאת אהבה קבלה ושלמות בחיים

ואהבת לרעך כמוך

הפסוק המופיע על גבי הטבעת הוא "ואהבת לרעך כמוך". הפסוק מופיע בתורה בספר "ויקרא" בין ציוויים חברתיים מוסריים שונים המקרבים לאהבת חינם ולחמלה. פסוק זה ידוע במיוחד בזכות רבי עקיבא שחי בתקופת שלטון הרומאים בארץ והיה מחשובי המנהיגים הרוחניים של התקופה. הוא החשיב את אהבת החינם כחשובה במצוות וכמצווה המסכמת את התורה כולה.

אהבת החינם מצביעה על איזון מוחלט הנובע מתוך ראיית וידיעת השלמות הקוסמית וההבנה שכל תכלית הבריאה היא האהבה. אהבת החינם היא הבסיס לריפוי ואיזון ואמנם אם נחליף את סדר האותיות במילה העברית "מחלה" נקבל את המילה "חמלה".

תפיסת האדם הנמצא מולך (או כל דבר חי לצורך העניין) כחלק ממך היא המפתח לשלמות להבדיל מתפיסת הנפרדות השקרית הנובעת מתפיסות מציאות מעוותות שמביאות בסופו של דבר לכאוס ולמלחמות שרבים כל כך עדיין לכודים בהן.