מפתח הגורל כסף

מפתח הגורל כסף

היפתחות לחיים דרך קבלת הגורל כמו שהוא 

"קום לך אל נינוה"
ספר יונה, פרק ג

תליון הגורל מסמל את היעוד והגורל של כל אדם כחלק מהשלמות של הבריאה. המשפט המופיע על גבי התליון הוא "קום לך אל נינוה" אשר נלקח מפרק ג בספר יונה. הספר מספר את ספורו של הנביא יונה בן אמיתי שנשלח על ידי האל להתנבא בעיר נינוה אשר תושביה חטאו ולהזהיר אותם שהעיר תחרב אם לא יחזרו לדרך המוסר.
יונה, שסירב להכיר ביעודו, ניסה להתחמק מתפקידו לשווא. הדג במרכז המפתח הוא, כמובן, הדג שבלע את יונה בסיפור ולקח אותו למעמקים. בסופו של דבר יונה הבין שרצון חופשי הוא בסך הכל המרחק בין תפיסת הנפרדות האשלייתית לבין תפיסת האחדות האמיתית שבה האדם ממלא בצורה הרמונית את רצון האחד.
בסופו של ספר יונה האל מלמד את יונה שהחמלה היא הערך העליון שמניע את הבריאה. הלשונית של המפתח היא האות פ' כפי שהיא מופיעה בספר התורה כאשר החלל הפנימי שלה יוצר את האות ב' –דבר זה מסמל את הדיבור האלוהי (האות 'פה') שיוצר כל דבר ודבר בבריאה (האות 'בית') כאשר האיזון בין ה"יש" וה"אין" נותן לנו את הגדרת הקיום.