זרע החיים - כסף

זרע החיים - כסף

ליצירתיות והגנה בזמן הריון

הצורה בתליון זרע החיים מכילה את סוד התחלת הבריאה והתפתחות היקום. הצורה מכילה את הבסיס המתמטי/גיאומטרי של כל דבר הקיים במציאות (אור, צבע, צליל, צורה, שדות אלקטרומגנטיים, גופים מולקולריים). בעזרת מבנה זה ניתן לפענח את משמעות האמיתית של הפרק הראשון בספר בראשית.
התליון מעולה לפריון וליצירה מוצלחת ומאוזנת של דברים והתחלות חדשות.