אניגראם משובץ כסף

אניגראם משובץ כסף

הבנת כוחות היקום והתחברות אליהם

תליון אנאגראם הנקרא גם מפתח התשע, יוצר חלוקה ברורה בין הספרה 3 וכפולותיה לבין שאר הספרות המרכיבות את כל המספרים. אם נסמן את קודקודי המבנה בסדר יורד מ- 1 ועד- 9 נגלה שהמשולש שאחד מקודקודיו הוא הספרה 9 מחבר למעשה גם את הספרות 3 ו - 6 כלומר את כל כפולות ה-3. היקום כולו מבוסס למעשה על חלוקה בין השלש והשבע. הבריאה מתחילה מהבורא האחד מתא ראשוני המחלק את עצמו. ברגע שהאחד מפצל את עצמו ומתחיל בתהליך הבריאה נוצר לנו יחס משולש (הבורא הנברא והבריאה) לאחר מכן הכח המשולש הזה משתמש בספרה שבע (מבנה זרע החיים המורכב משבעה מעגלים החוצים זה את זה) על מנת ליצור את כל היקום והבריאה כולה. אם ניקח כל מספר חוץ מכפולות השלש ונחלקו במספר 7 נוכל לראות את החלוקה הזו למשל  5/7  יתן לנו את התוצאה הבאה:
0.714285171428571... כלומר את כל הספרות חוץ מכפולות השלש.

גרסא זו של האנאגרם מחברת את הצלע התחתונה (בניגוד לדרך בה הוא מוצג בדרך כלל).
מתוך תליון אנאגראם ניתן להוציא ולגלות רבים מסודות הבריאה.

תליון אנאגראם מחבר דרך החוקים הגלומים בו לעולמות ומימדי בריאה גבוהים.