מנדלת מגן דוד זהב

מנדלת מגן דוד זהב

להביא הגנה לחיי העונד

מנדלה היא קישוט נפוץ בדתות מזרח אסיה המכיל בתוכו אלמנטים גאומטריים. בטיבט, הנזירים מכינים מנדלות מורכבות מאד ויפהפיות מחול צבעוני. הם עובדים על כל מנדלה שכזו במשך שבועות ועם השלמתה – מטאטאים את החול. פעולה זאת נעשית על מנת להראות את ארעיותם של כל הדברים בחיים ולפיכך את חוסר התועלת שבהיקשרות לדברים.

מגן הדוד מופיע בתרבויות אסיה כחלק מהגאומטריה הקדושה. כיום הסמל משוייך ליהודות ולעם ישראל. תליון זה מבוסס על מנדלה טיבטית שראיתי ומכיל במרכזו את מגן הדוד.