ביצת החיים מגן דוד עם אבן - זהב

ביצת החיים מגן דוד עם אבן - זהב

הבאת איזון בריאות ופריון בחיי העונד

המבנה בתליון זה הוא גרסה דו מימדית של צורה הנקראת ביצת החיים. צורה זו מורכבת משמונה כדורים הצמודים זה לזה באופן כזה שאם נעביר קווים ישרים בין מרכזי הכדורים מאחד לשני נקבל מגן דוד תלת-מימדי. צורה זו היא גם צורתו של העובר האנושי (ולמעשהשל  כל יצור רב-תאי) בשעותיו הראשונות.

צורת ביצת החיים היא השלב השני לאחר מבנה שידוע כ"זרע החיים"- מבנה הנראה כשבעה מעגלים החוצים זה את זה וידוע כבסיס הגיאומטרי/מתמטי של הבריאה כולה.
 
כל יצור חי מתפתח בצורה מאוזנת דרך מבנה זה. המבנה מכיל גם את כל עולם המוסיקה מאחר והמרחקים בין התאים במבנה יוצרים את הסולם המוסיקלי הבסיסי של חצי הטון והטון. למעשה כל הסולמות המוסיקליים האפשריים ומבנה התדרים של המציאות קיימים בצורה חבויה בתוך התליון.

תליון ביצת החיים משמש לאיזון, לבריאות וגם כסמל לפוריות.