תליון רבי מאיר בעל הנס זהב

תליון רבי מאיר בעל הנס זהב

להגנה דרך התפילה אלוהה דמאיר ענני

רבי מאיר בעל הנס היה אחד התנאים הידועים בתקופת הרומאים. הוא היה תלמידו של רבי עקיבא
ומופיע בסיפורים רבים בגמרא. מיוחסים לו ניסים רבים ומכאן שמו רבי מאיר בעל הנס.

אחד הספורים הידועים הקשורים לדמותו מספר על גיסתו שנתפסה על ידי הרומאים ונלקחה לבית הסוהר. רבי מאיר, שביקש לפדותה בכל מחיר,שיחד את השומר ואמר לשומר שבמחצית הסכום
שנתן לו ישחד את מי שירצה להלשין עליו. השומר הפוחד שאל אותו מה יקרה כאשר יגמר הכסף?
כיצד ינצל? ענה לו רבי מאיר שיאמר "אלהא דמאיר ענני" וכך אמנם ניצל השומר.
פירושו של המשפט שנאמר בארמית הוא "האל המאיר את העולם כולו ענני" כאשר "מאיר"
הוא גם שמו התנא כמובן.

סיפור מעניין נוסף קשור לסופר השואה קצטניק שהיה במשך כשנתיים אסיר במחנה ריכוז. בכל ספריו מופיעות האותיות א.ד.מ.ע. כאשר נשאל לפשר האותיות הוא סירב לענות ורק טען שזה מה שהציל את חייו במחנה ריכוז. לאחר מותו התברר שאלו הם ראשי התיבות של "אלהא דמאיר ענני". שמו האמיתי של קצטניק (קצטניק הוא כינוי גרמני לאסיר במחנה ריכוז והוא השתמש בו כשמו הספרותי) הוא יחיאל דינור כלומר בארמית "יחי אלוהי האור".

על פי המסורת משפט זה הוא סגולה ויש לאמר אותו שלוש פעמים.

התליון נועד לתת לעונד הגנה ולהזכיר לו להיות עם ביטחון בעצמו.