תליון מגן אבות זהב

תליון מגן אבות זהב

הגנה וביטחון

תליון מגן אבות מכיל במרכזו את שמו של אברהם, וסביבו שמותיהם של האבות והאמהות.
מה שמעניין הוא שאם ניקח את האותיות הראשונות בשמותיהם של האבות והאמהות,  נקבל את השם
ישראל. יעקב,יצחק,שרה,רחל,רבקה,אברהם ולאה - י.י.ש.ר.ר.א.ל.

היהדות מדגישה את הרעיון של תכנית קוסמית כפי שמשתקף בנבואות שניתנו לאבות ולאמהות. ניתן לראות זאת גם בעובדה ששמו של אחרון האבות - אביהם של שנים עשר השבטים הוא ישראל והוא מכיל בתוכו את כל שמות אבותיו ואמהותיו.

מספר אותיות שמות האבות הוא 13 כמו גם מספר האותיות בשמות האמהות כך שביחד מתקבל המספר 26 שהוא שמו של האל בעברית י.ה.ו.ה. אפשר לראות את התכנית הקוסמית גם בהתגלויות של האל לאבות כמו למשל בברית בין הבתרים שם מראה האל לאברהם את השתלשלות האירועים לעתיד לבוא.
רבים מאמינים שתורת ישראל כולה צופנת בתוכה את המפתח לאירועי העתיד.

התליון בא להדגיש את קיומה של תכנית קוסמית ואמונה בה – הביטוי "מגן אבות" מופיע בתפילות רבות ביהדות והוא אחד מכינויי האל. הביטחון של מי שנמצא בתפיסת אחדות קוסמית נובע מהבנתו של מקומו בתכנית הגדולה.

התליון נועד לשמש כסמל של הגנה ואמונה בתוכנית קוסמית.