מגן דוד ברכת כוהנים זהב

מגן דוד ברכת כוהנים זהב

הגנה ושפע רוחני

דגם זה משלב בין מגן דוד לתפילת ברכת הכוהנים. שניהם משמשים להגנה.

ברכת כהנים היא הברכה שנמסרה למשה כאשר סיים את הקמת המשכן בזמן נדודי בני ישראל במדבר. הברכה נמסרה למשה לאחר שארגן את מחנה ישראל איש על דגלו ושבטו.

כאשר במרכז המחנה הוצב המשכן וסביבו הכהנים והלויים. הברכה נמסרה על מנת שלא תשלוט בישראל עין הרע. הברכה היא מעין הגנה רוחנית המעניקה שפע רוחני והגנה למבורך. הברכה מועברת מדור לדור בנוסח קבוע ומדויק המכיל סודות רבים החל ממספר האותיות וכלה בנוסח אמירת הברכה. אמירת הברכה נעשית כאשר הכהנים פורשים את ידיהם ואצבעותיהם ויוצרים חמישה מרווחים המייצגים את שם הבורא. ברכת הכהנים היא למעשה הקמיע היהודי העתיק ביותר והברכה הקדומה ביותר מאז נדודי בני ישראל במדבר.
טקסט הברכה:
יברכך יהוה וישמרך:
יאר יהוה פניו אליך ויחנך:
ישא יהוה פניו אליך
וישם לך שלום