מגן דוד אנא בכוח כסף

מגן דוד אנא בכוח כסף

בריאות והצלחה בחיי העונד


דגם זה משלב בין מגן דוד ותפילת אנא בכוח. שניהם משמשים להגנה.

תפילת אנא בכוח חוברה במאה הראשונה לספירה, על ידי רבי נחוניא בן הקנה, שהיה מקובל ותנא עצום.  התפילה נבנתה על פי מ"ב שמות - מושג המוזכר עוד בספר היצירה המיוחס לאברהם אבינו. התפילה  מורכבת משבע שורות כאשר בכל שורה ישנן שש מילים. החשיבות בתפילה ניתנת לאותיות הראשונות בכל מילה (42 אותיות –מ"ב שמות). החזרה על המ"ב שמות קיימת למעשה במקומות רבים ביהדות. השם הזה היה קיים החל מתקופה עתיקה מאוד, אולי אף לפני זמנו של אברהם אבינו, אותו צירוף הוצפן גם בתוך התורה שניתנה על הר סיני 500 שנים מאוחר יותר מזמנו של אברהם אבינו. צירוף זה מוצפן ב- 42 האותיות הראשונות של ספר בראשית, מהמלה "בראשית" ועד לאות ב' של המילה "ובוהו", כאשר האותיות מומרות על ידי נוסחה סודית של המקובלים ובונות אותו שם בן מ"ב.

במשך הדורות קיבלה תפילת אנא בכוח חשיבות גדולה אצל מקובלים ואנשי רוח שידעו מהו התפקיד העצום של אותו צירוף אותיות בחיים שלנו, ולכן אפשר למצוא את "אנא בכוח" משובצת בתוך קמעות, שלטים בבתי כנסת וחלונות מצוירים על מנת לתת את הכוח ואת העזרה לעלות לעולמות עליונים. למעשה, המטרה העיקרית של העבודה הרוחנית שלנו היא לעלות מעבר למוגבלות של חמשת החושים ולהזכיר לנו מדי יום שהחומר לא מגביל אותנו, אלא שלמודעות שלנו יש את היכולת לעלות מעל לחומר.