מפתח מלאכי השלום כסף

מפתח מלאכי השלום כסף

הצלחה לעונד

הפסוקים החרוטים על גבי המפתח הם סגולה להצלחה ולקבלת התפילה. סגולת אמירתם מופיעה בספר הזוהר ומיוחסת לרבי שמעון בר-יוחאי. אלו הם הפסוקים "שדי ברכנו ונחיה, והבוטח בה' חסד יסובבנו הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו ,ונח מצא חן בעיני ה'."
בלשונית של המפתח מופיעה האות פ' כאשר החלל החסר שבתוכה יוצר את האות ב'. זוהי הדרך שבה מופיעה האות פ' בתורה. הסיבה לכך היא שהדיבור האלוהי- הפה- יוצר את הבריאה –הב'. מי שמבין וחווה את השפה הקוסמית מנתב את חייו בהתאם לתכנית השמימית.