מפתח סגולת ההצלחה זהב

מפתח סגולת ההצלחה זהב

להביא מזל והצלחה לעונד

הפסוק החרוט על גבי התליון הוא סגולה להצלחה כפי שמוזכר בספר סגולות ישראל של הרב שבתי איש ליפשיץ זצ"ל.
זהו הפסוק "שמח זבולון בצאתך ויששכר באהליך". בלשונית של המפתח מופיעה האות פ' כאשר החלל החסר שבתוכה יוצר את האות ב'. זוהי הדרך שבה מופיעה האות פ' בתורה. הסיבה לכך היא שהדיבור האלוהי- הפה- יוצר את הבריאה –הב'. מי שמבין וחווה את השפה הקוסמית מנתב את חייו בהתאם לתכנית השמימית