מפתח סגולה לאריכות ימים זהב

מפתח סגולה לאריכות ימים זהב

להביא אריכות חיים ואושר לעונד

תליון זה הוא סגולה לבריאות ואריכות ימים הפסוקים החרוטים על גביו הם סגולה למטרה זו ואלו הם: "עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר. דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום. מגדל עז שם ה' בו ירוץ צדיק ונשגב". בלשונית של המפתח מופיעה האות פ' כאשר החלל החסר שבתוכה יוצר את האות ב'. זוהי הדרך שבה מופיעה האות פ' בתורה. הסיבה לכך היא שהדיבור האלוהי- הפה- יוצר את הבריאה ה- ב' ומי שמבין
וחווה את השפה הקוסמית מנתב את חייו בהתאם לתכנית השמימית.