מפתח סגולת המנצח זהב

מפתח סגולת המנצח זהב

להבאת ניצחון בקרבות החיים

הפסוקים המופיעים על גבי התליון הם סגולה לנצחון על אויב ואלו הם "ה' איש מלחמה", "יתן כעף קשתו", "כקש נדף קשתו", " כי הנה הרשעים ידרכון קשת". בלשונית של המפתח מופיעה האות פ' כאשר החלל החסר שבתוכה יוצר את האות ב'. זוהי הדרך שבה מופיעה האות פ' בתורה. הסיבה לכך היא שהדיבור האלוהי- הפה- יוצר את הבריאה –הב'. מי שמבין וחווה את השפה הקוסמית מנתב את חייו בהתאם לתכנית השמימית.