טבעת בן פורת יוסף זהב

טבעת בן פורת יוסף זהב

להביא פריון ושפע לחיי העונד

"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין,בנות צעדה עלי שור"
זוהי הברכה אותה ברך יעקב אבינו את יוסף לפני מותו, זוהי למעשה ברכת פריון ושפע עתיקה.
הביטוי בן פורת משמעו בן עץ פורה עץ נותן פרי. המילה עין משמעותה מעיין המילה שור משמעותה חומה. "בנות צעדה עלי שור" כלומר ענפים המשתרגים על החומה.

במסורת מקובל להשתמש בביטוי כסגולה להגנה מפני עין הרע מאחר שיוסף היה מוגן מקנאתם של הבריות.