טבעת מלאכי השומר כסף

טבעת מלאכי השומר כסף

הגנה מכל רע

"כי מלאכיו יצוה לך לשמרך בכל דרכיך"
פסוק זה נלקח מתהילים פרק צ"א פסוק י"א. פרק זה כולו משמש להגנות במסורת היהודית. הפסוק בא לרמז על השגחה שמימית המלווה את האדם ועל שליחיו של האל ,המלאכים המלווים את האדם שהשכינה שורה עליו, כפי שיעקב אבינו עבר דרך ארוכה וקשה וזכה לליווי של מלאכים ולשמירה מתחילת דרכו ועד סופה.