טבעת ברכת כוהנים חמש מתכות

טבעת ברכת כוהנים חמש מתכות

להביא הצלחה ושפע כלכלי לעונד

זוהי טבעת חמש מתכות אותנטית המכילה את ברכת כוהנים – גוף הטבעת עשוי כסף, חלקה העליון של הטבעת עשוי זהב טהור, מתחתיו ישנן סגסוגת של עופרת ובדיל ומתחת לה נמצאת שכבת נחושת. הרעיון שעומד מאחורי הטבעת הוא שיצירה של טבעת המכילה את חמשת המתכות האלה במהלך ליל מוצאי שבת החל במהלך חציו הראשון של החודש העברי, כאשר הלבנה מתמלאת, תגרום לכך שאדם שיענוד טבעת זו יביא עליו את השפעתו הקוסמית של כוכב צדק ויצליח בכל מעשיו.

זהו הטקסט המקורי כפי שהוא מופיע בספר "סגולות ישראל" מאת הרב שבתאי איש ליפשיץ זצ"ל: "סגולה להצלחה לחן ולחסד, להיות מרוצה ומקובל לכל, קח חמישה מיני מתכות אלו והם:זהב וכסף ונחושת ובדיל ועופרת, ועשה מהם טבעת אחת בליל מוצאי שבת בתוספות הלבנה, ויהיה גמר מלאכתו קודם שיקרא התרנגול, ושא עליך ותראה פלאות, ויהיה בשעה שולט צדק".
השפעות כוכבי הלכת נידונו בהרחבה בספר "היצירה" המיוחס לאברהם אבינו.
בקניית טבעת מסוג זה וודאו שישנו רישום התאריך בו הורכבה וחתימת היוצר על מנת לוודא את אמיתותה.

השילוב של ברכת הכוהנים נועד לחזק את כוח השפע הטמון בטבעת.