שפורפרת טורוס מחומש זהב

שפורפרת טורוס מחומש זהב

סמל זה מאחד בין הפנטאגראם (חותם שלמה ) וקשר הטורוס

קשר טורוס מחומש
 

קשר טורוס מחומש הוא אחד הקשרים שניתן ליצור על גבי שפופרת הטורוס. שפופרת טורוס היא צורה שנוצרת מתוך המבנה הבסיסי של הבריאה - זרע החיים. צורה זו היא צורה תלת מימדית הנראית כמו כדור שפני השטח שלו נכנסים אל תוך המרכז שלו ויוצאים ממנו. צורה זו היא אחת הצורות הבסיסיות של היקום והיא סמל האחדות האולטימטיבי, מפני שאין לה צד פנימי או חיצוני. שפופרת הטורוס מסמלת לך העונד את האחדות בין מה שאתה חווה כעולם החיצוני לבין מה שאתה חווה כפנים שלך.

גם המבנה של המחומש וגם המבנה הידוע של המגן דוד מופיעים בבריאה. בתחילה הבורא היה כל מה שקיים אינסוף חסר גבול וחסר מודעות לקיומו שלו. זו גם הסיבה שנוצרה הבריאה כולה – כמראה שבה החווה מסוגל להבין את עצמו ולהיות מודע לקיומו שלו.

הבריאה החלה כנקודה במרחב הריק והאינסופי ממנה הוקרנו שלושה צירים שיוצרים את החלל התלת מימדי, למעלה ולמטה, קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה. אם נחבר את את הקווים בצורה שווה נקבל את מבנה האוקטהדרון, הפירמידה הכפולה. זהו המבנה הראשון שנוצר בבריאה ומתוכו ניתן להפיק גם את המגן דוד וגם את המחומש.

כפי שמוסבר במאמר על פרח החיים מבנה האוקטהדרון הוא אחד מתוך חמש צורות גיאומטריות שכל
הקודקודים שלהן משיקים באופן מושלם לפני השטח של כדור. השלב הבא בבריאה היה כדור על ידי סיבוב האוקטהדרון על כל ציריו. בשלב זה היקום נכנס למצב של מודעות עצמית  ונוצרה יחסיות בין המרחב הפנימי שבכדור למרחב  שמחוצה לו.

מתוך הכדור הראשוני או המעגל הראשוני נוצרה התבנית של זרע החיים. אם נסובב את מבנה זרע החיים על צירו נקבל את מבנה שפופרת הטורוס. על פני שפופרת הטורוס  ניתן ליצור מספר קשרים המורכבים מקו אחד ללא התחלה או סוף.

הקשר המחומש שבתליון מחבר בין מבנה שפופרת הטורוס והמחומש, שני מבנים שמייצגים את התודעה האלוהית שהיא הבריאה עצמה.