חמסה בן פורת יוסף כסף

חמסה בן פורת יוסף כסף

התחבר לברכת הפריון והשפע הקדומה

בן פורת יוסף

את תליון חמסה בן פורת יוסף יצרתי כאשר חיפשתי סמל של פריון ושפע מהמקורות.

על התליון חרוט המשפט:
"בן פורת יוסף בן פורת עלי עין, בנות צעדה עלי שור"

המשפט הוא ברכה שהעניק יעקב ליוסף לפני מותו. הברכה מופיעה בספר בראשית. אנשים נוהגים לאמר את המשפט כהגנה מעין הרע מאחר ודמותו של יוסף מוכרת כמי שקנאתם של הבריות לא פגעה בו, אבל למעשה מדובר בברכת פריון עתיקה ויפה.

הברכה מכנה את יוסף "בן פורת" כלומר בן עץ פורה ומשגשג.
"עלי עין" - כלומר עץ שניצב על מעיין.
"בנות צעדה עלי שור"  -ענפיו משתרגים על חומה.

השימוש בסמל החמסה נובע מכך שהיד הפרושה היא סמל עתיק של ברכה מאחר שבמסורת מונחת ידו של המברך על ראשו של המבורך.