מבוך שבעת השלבים כסף

מבוך שבעת השלבים כסף

מכיל את הסוד להתפתחות רוחנית ועלייה למימדים גבוהים יותר


תליון מבוך שבעת השלבים
תליון המבוך מבוסס על סמל עתיק המופיע במקומות רבים ברחבי העולם. מבוך שבעת השלבים הוא ייחודי בכך שהוא מייצג שלבים בתהפתחות רוחנית שלנו. המספר שבע קיים בתליון זרע החיים שהוא הבסיס לכל הבריאה.

גוף האדם מכיל שבע מרכזי אנרגיות הנקראים צאקרות. אנו חווים את המציאות דרך הצאקרות אשר מסמלות גם את מצבנו ההתפתחותי. הצאקרות הראשונות קשורות לאינסטינקטים של הישרדות, מיניות ושאיפה לכוח. הצאקרות העליונות קשורות להתפתחות הרוחנית שלנו וכניסה למימדי הוויה אחרים. בין שלושת הצאקרות התחתונות והעליונות קיימת הפרדה והמעבר ביניהם נעשה דרך תרגול רוחני.

תליון מבוך שבעת השלבים מייצג את המעבר משלושת השלבים הבסיסיים לרמות רוחניות גבוהות יותר. המבוך גם מייצג את הרעיון שהמעבר בין המימדים נעשה על ידי אהבה ללא תנאי הנמצאת בצאקרה האמצעית של הלב.

התליון מייצג ומזכיר לעונד אותו את תהליך ההתפתחות הרוחני שהמפתח אליו הוא אהבה ללא תנאי.