תליון האומץ זהב

תליון האומץ זהב

התליון נותן לעונד את הכוח להתגבר על הפחד

תליון האומץ נועדה להעניק לעונד את ההבנה שהפחד הוא אחד מגורמי הסבל הגדולים ביותר ויש לנקות את המחשבות ולהעלימו.

זהו הטקסט החרוט על גבי התליון:
"פחדנות היא הגרועה במידות. הפחד הוא השער אותו פותח השוטה ואותו נועל החכם. כאשר יתגנב אליך הפחד דע שיציר מחשבתך הוא. נקה את המחשבה והפחד יעלם. רק כך יהיו החיים תקפים לגביך. מה שיש בך יחיה אותך, מה שאין בך ימית אותך."

הטקסט בא לציין שהפחד נובע מתוך בורות. הפחד מעוות את שיקול הדעת ואת תפיסת המציאות ויוצר תמונה מעוותת אצל האדם. למעשה האדם יוצר את הפחד בעצמו ומזמן אותו על ידי תפיסה לקויה של המציאות, מחשבות שווא ורגשות מטרידים. הפחד העמוק ביותר הוא הפחד מהמוות הנובע מתוך תפיסת עצמיות מעוותת. ההיקשרות לדברים שונים יוצרת פחדים מאבדן או מחסור למרות שאם נעמיק להסתכל נראה שכל הדברים הם בני חלוף.

הפחד מעוור את הפוחד וגורם לכך שהחיים חולפים לידו מבלי יכולת להנות מהשפע הקיים בהם.
תליון האומץ תזכיר לעונד את האומץ הגדול הטמון בו והיכולת שלו להתגבר על הפחדים באשר הם.