תליון אמא אדמה זהב

תליון אמא אדמה זהב

תליון אמא אדמה - הרווחים ממכירת תליון זה יתרמו לארגונים ירוקים להצלת כדור הארץ


כל הרווחים ממכירת תליון זה יתרמו לארגונים העוסקים בנושאים אקולוגים.
 
התליון נועד לייצג ולחזק את הקשר בין האדם והבית היחיד שלנו- כדור הארץ. ההרס וההחרבה השיטתית של משאבי הטבע מפירים את האיזון האקולוגי העדין של הכוכב. את השינויים אנו רואים בשינויי האקלים המהירים המתרחשים כיום, פגיעה בטבע, ביערות הגשם, החרבת שוניות אלמוגים והיעלמותם של מיליוני מינים בתוך עשרות שנים. משאבי כוכב כדור הארץ הולכים ונשחתים – מים, האדמה, האוויר שאנו נושמים, העצים והים. חלק גדול מבני האדם והאנושות מתעורר כיום ומבין את הצורך הנואש בשינוי.

בחלקו התחתון של התליון תלויה המילה "התשנו". מילה זו קשורה לצופן התנכ"י שהדעות חלוקות לגבי אמיתותו, למרות שהצליח לנבא ארועים שונים כגון רצח רבין. מעניין לציין שבטקסט שמופיע בצופן מופיעות קטסטרופות שונות ולידן תמיד מופיעה המילה "התשנו"- כלומר העתיד אינו קבוע אלא מורכב ממספר אינסופי כמעט של אפשרויות שכל אחת מהן מובילה לעתיד שונה.
מסביב למילה "התשנו" מופיע פסוק של הנביא ישעיהו "הגידו האתיות לאחור" שניתן לפרש אותו בשני אופנים - אימרו או קיראו את המאורעות לאחור - כלומר גלו את העתיד לבוא, או קיראו את האותיות מהסוף להתחלה. מרתק לגלות הוא שמתחת לפסוק מופיעות שתי מילים הכתובות מהסוף להתחלה
"שנו העת" כלומר שנו את הזמן...
השינוי - עתידה של אמא אדמה ושל גורל האנושות נמצא בידי כל אחד מאיתנו.