תליון סרי יאנטרה כסף

תליון סרי יאנטרה כסף

סמל הודי לאיזון, יופי ויצירת הרמוניה בחיים

תליון סרי יאנטרה
מבנה הסרי יאנטרה הוא מבנה המעניק שפע יופי ואיזון בין הזכרי והנקבי ובין הגשמי והרוחני.

יאנטרה הוא מושג הינדואיסטי מיסטי המתאר תרשים או מבנה שמשמש לאיזון התודעה או ריכוז התודעה כדי להשיג תפיסה רוחנית. ענידת יאנטרה כתליון התבוננות בה או בציור שלה נועדו להעניק יכולות מיסטיות ורוחניות לאדם.

הסרי יאנטרה הוא מבנה המורכב מתשעה משולשים הקשורים זה בזה וסובבים סביב נקודת מרכז אחת הנקראת "בינדו" נקודה זו מייצגת את התחלת הבריאה מתוך הריק האינסופי. השימוש במספר שלוש קיים למעשה בתרבויות רבות וייצוג המספר שלוש בריבוע מייצג באמת מסיבות רבות את הכח היוצר והבריאה כולה לדוגמא המילה אלהים בעברית מורכבת מהמילים אל, אלה ואלים- כלומר יחיד יחידה ורבים.

בהינדואיזם המבנה מייצג את לאקשמי  ישות השפע בכל העולמות  ואת "טריפורה סונדארי"- היופי שבכל שלושת העולמות.

ארבעת המשולשים הפונים כלפי מעלה מייצגים את "שיווא" הכח הזכרי של היקום וחמשת המשולשים הפונים כלפי מטה מייצגים את "שאקטי" הכח הנקבי של היקום.

ביחד המשולשים הגדולים יוצרים 43 משולשים קטנים המייצגים את ה"רחם הקוסמי" ואת ה"אדואיטה" או מצב החוסר דואליות (מעבר לתפיסה האשלייתית של טוב ורע).