תליון עיט - זהב

תליון עיט - זהב

סמל אמריקאי קדום של חופש ורוחניות

האמריקאים הקדומים האמינו שהעיט הוא שליט השמים מטעם הבורא. העיט משמש כשליח עבור הבורא והוא נושא את תפילות בני האדם מהאדמה אל עולם הרוחות. כאשר היו רוצים שהבורא יאזין לתפילותיהן הם היו לוקחים נוצת עיט בידיהם בזמן שהיו מתפללים.

לכל חלק של העיט יש משמעויות סימבוליות אחרות. הכנפיים של העיט משמשות כסמל של איזון בין הגברי לנשי. נוצות העיט משמות כחלק נכבד בטקסטים של הקדמונים האמריקאים. את נוצות העיט לא היו לובשים כך סתם. היה על העונד להרוויח אותן. הלוחמים הגדולים שהוכיחו עצמם בלחימה קיבלו נוצות עיט כסמל לגבורתם.

מעניין לראות שבאיזורים אחרים בעולם העיט משמש כסמל לכוח ושליטה בעוד שהאמריקאים הקדמונים השתמשו בו כסמל של חופש ורוחניות וכמקשר בינם לבין הרוח הגדולה.