תליון רפואה קטן בזהב

תליון רפואה קטן בזהב

תכשיט לרפואה שלמה - יש אפשרות לבקש רישום השם האישי להגברת ההשפעה. סמל של ספיראלה הפוכה המסמלת תנועה לכיוון צעירות בשילוב עם תפילה "אל נא רפא נא" החרוטה על התליון.

 סמל רפא הוא סמל המבוסס על השפה העברית, שפת הקודש בה רשום התנך.

הסמל בנוי משלוש אותיות עבריות- ר, פ, א, זהו שורש הריפוי המקושר גם לרב המלאכים רפאל. תנועת הסמל היא סיבובית ספיראלית נגד כוון השעון. תנועה זו עוזרת להוויה הגדולה שלנו לחזור ולהתחבר עם תנועת החיים והבריאה הבסיסיים. כאשר התחברות זו קורית, ממילא כל מחלה ואי נוחות מתחילים להיפתח ולהיפתר ואנו חוזרים לצור מחצבתנו, להיות ולחיות כמו שנבראנו.

מעל לסמל חרותה התפילה "אל נא רפא נא" במדבר יב 13. התפילה נאמרה במקור על ידי משה שהתפלל להסיר את הצרעת מאחותו ונענה. יש אפשרות להוסיף את שם האדם ואימו כדי למקד את תפילת הריפוי.

הסמל נגלה בעיני רוחה של דבורה פרלמן ב-2002 ועתה יוצא לראשונה לאור בתור תליון.

רפואה שלמה לכולם.