טבעת האם הגדולה זהב

טבעת האם הגדולה זהב

טבעת המייצגת את מקור החיים בעולמנו.

טבעת האם הגדולה

טבעת המייצגת חכמה וחמלה.
טבעת זו מוקדשת לאמא אדמה ולחיים עצמם. היא מייצגת את מקור החיים בעולמנו כאשר שלושת אבני החן או ה"פירות" מייצגים את שלושת הכוחות המאזנים של היקום ואת "שלושת אבני החן" המייצגות את שלושת עקרונות היסוד בבודהיזם, כאשר העלים מייצגים את עלי הפיקוס הקדוש -(מוטיב חוזר בעבודותיי) תחתיו ישב הבודהא עד שהגיע להתעוררות מלאה.