טבעת היום הראשון של בראשית (חתך דגים) כסף

טבעת היום הראשון של בראשית (חתך דגים) כסף

להביא לעונד הרמוניה ואיזון. סמל של אור.

המבנה במרכז הטבעת של שני המעגלים החוצים זה את זה ידוע בשם חתך דגים בגלל צורת הדג שנוצרת במרכזו. זהו הסמל של האור או היום הראשון של הבריאה. מתוך מבנה זה ניתן להפיק את כל החוקים הגיאומטריים מתמטיים של המציאות והבריאה כולה.זהו הסמל של האינסוף - התודעה הנצחית שלומדת את עצמה דרכנו ודרך הבריאה כולה.

סמל היום הראשון של בראשית הינו סמל עתיק של חכמה ידע ואהבה.

שתי הדמויות המכונפות נקראות הכרובים ומייצגות את הזכרי והנקבי ואת האיזון המושלם של הכוחות שמרכיבים את המציאות. דמויות אלו היו קיימות על גבי חפצים מקודשים במצרים העתיקה שם גם נמצאים השרטוטים הקדומים ביותר שככל הנראה קשורים לפיתגורס הפילוסוף הקדום שהראה את הדרך והקשר שבין חוקי היקום הגיאומטריה והמתמטיקה דרך מבנה זה.