טבעת הפילוסוף זהב

טבעת הפילוסוף זהב

להעצים את העונד לשמור על האמת הפנימית שלו גם במקרים בהם הסביבה אינה מקבלת אמת זו.

טבעת הפילוסוף היא גרסה מודרנית של טבעת חותם אישית מהמאה ה- 17 של הפילוסוף ברוך שפינוזה.

הטבעת מסמלת אומץ, גבורה ואמונה עצמית. היא נועדה לעורר השראה אצל העונד לביטחון והמשך פעולה לפי אמונותיו האישיות (בדיוק כמו שפינוזה שפעל בסביבה עויינת).


הפילוסוף הנודע ברוך שפינוזה ענד טבעת עליה הוא חרט בעצמו ורד קוצני ומצדה השני חרט את המילה הלטינית caute - היזהר. ה-ורד סימל את שפינוזה עצמו מכיון שהשם שפינוזה הוא ואריאציה של המילה “קוץ” בספרדית.
שפינוזה היה מודע היטב לכך שהוא היה קוץ בקרב הקהילה היהודית באמסטרדם שהטילה עליו חרם. רעיונותיו הכעיסו את השלטונות הנוצריים בהולנד והקהילה היהודית חששה לעורר את זעם השלטונות ולכן נידתה אותו - זאת למרות שחלק מרעיונותיו הופיעו אצל מקובלים, מאות שנים לפני כן .

התפיסה הדתית הרווחת באותה התקופה גם בקרב היהודים וגם בקרב הנוצרים הייתה שהאלוהים הוא ישות נפרדת ועליונה מעבר לבריאה ולבני האדם, בעוד ששפינוזה ראה את כל היקום והבריאה כאלוהות עצמה וטען שהאלוהות נמצאת בכל. תפיסה הדומה לתפיסות של הפילוסופים האסיאתים הקדומים כמו לאו דזה אך בעיני השלטונות הנוצרים של אותה התקופה היא נחשבה לכפירה. מסיבה זו הוא שילם שפינוזה מחיר כבד של נידוי.
גם הנוצרים גינו אותו ואת רעיונותיו והוציאו נגדו לא פחות מ37 צווי גינוי.

לאחר מותו בשנת - 1678 הוחרמו כל כתביו והוא הושמץ ושמו הפך לכינוי גנאי. כתביו המשיכו להיות שנויים במחלוקת במשך מאות שנים וזכו לרנסאנס מחודש על ידי משוררים כגון גיתה הגרמני וקולדרידג’ האנגלי. תפיסתו המכונה פנתאיזם מנסה לתת הסבר לטבע ולאלוהות וטענה שהטבע והבריאה כולה היא האלוהות והתגלמות האינסופי. כלומר, הבנת היקום כולו תוך סילוק כל גורם על-טבעי או התערבות של איזה אל מבחוץ, ועם זאת לא רק הבנה מדעית יבשה, אלא ראייה של הטבע כאחדות אורגאנית, אין-סופית ושלמה.

מדעי הטבע רק מתקרבים לראייה זו ואף פעם לא יגיעו אליה במלואה. במסגרת תפישה זו ניתן לעולם מימד רוחני, ובאמת אנו מוצאים כמה וכמה מגדולי אנשי המדע של ימינו, ששפינוזה הוא בעיניהם הפילוסוף הנותן ביטוי עליון להשקפת-העולם שלהם, מעבר למדע הטבע במובן המדויק. כך אמר איינשטין: "אני מאמין באלוהים, אבל האלוהים שאני מאמין בו הוא האלוהים של שפינוזה".

הטבעת עצמה היא סמל חזק ומחייב לאומץ לב, לאמת פנימית ולהתמודדות עם החברה בה אנו חיים שלא תמיד מוכנה לקבל את השונה וחיה בפחד מתמיד מרעיונות חדשים