תליון שירת העשבים זהב

תליון שירת העשבים זהב

תליון אקולוגי - כל הרווחים ממכירת התליון יתרמו לנטעית עצים.

 כל הרווחים ממכירת התליון יתרמו לארגונים הנוטעים עצים

תליון שירת היערות מבוסס על התפיסה היהודית הקדומה שרואה בעצים ובנטיעתם קשר בין האדם והאדמה ובין האדם והדורות הבאים אחריו. זוהי גישה אלטרואיסטית שרואה בעץ דרך לקשר רוחני ופתח דרכו אנחנו ממשיכים להשפיע לטובה על העולם גם לאחר שאנו עוזבים אותו. המשפט שחרוט על גבי התליון "כל עשב ועשב יש לו שירה, ומשירת העשבים נעשה ניגון של רועה", לקוח מתוך כתביו של רבי נחמן מברסלב. כאשר רבי נחמן מברסלב היה מתבונן בטבע הוא ראה בכל צורת חיים מקור להשראה רוחנית. הוא היה רואה כיצד לכל עשב ועשב יש את המנגינה שלו. הוא ראה בעובדה זו ביטוי לייחודיותה של כל בריה תחת השמים, לדרכה הבלעדית, ל'ניגון המיוחד לה – ולא פחות מכך, לחובה המוטלת על כל אדם, ועל המנהיג בפרט, להיות ער ורגיש ל'ניגון של זולתו.

התליון הוא תזכורת לאיזון האקולוגי הרגיש של עולמנו ועל החובה שלנו לשמור ולהגן עליו