טבעת ויהי אור בכסף

טבעת ויהי אור בכסף

ויהי אור - חרוט בכתב אשורי עתיק של התנך.

 טבעת ויהי אור
טבעת חדשה עם חריטה ויהי אור בפונט אשורי שבו נכתב התנך  - מסכם את הכל!!!