תליון ענח' ושמש מצרי כסף

תליון ענח' ושמש מצרי כסף

במל האנך המצרי הידוע במפתח החיים וגלגל השמש שהוא המרכז של סמל זרע החיים.

 
הסמל המופיע בתליון הוא הענח' המצרי הידוע בשם מפתח החיים. הסמל חוזר על עצמו במרכז הרביד בצורת גלגל החמה ממנו יוצאות זרועות אוחזות במפתחות חיים. מוטיב זה חוזר על עצמו בציורי קיר בהם מתוארות דמויות שקרני שמש אוחזות מפתחות חיים מגישות אותם לפתחי הנשימה של הדמויות (האף והפה). הדבר מקביל לתפיסת הפראנה (אנרגיית החיים) אותה אנו מקבלים בכל נשימה ונשימה.

מעניין לראות שבעברית המילה נשימה ונשמה כמעט זהות כאשר האות יוד שנוספת למילה נשמה מסמלת ביהדות את האחד הבורא, כלומר הבורא הוא מעניק החיים לכל והוא למעשה כח החיים אותו אנו נושמים.

גלגל השמש שברביד מופיע בצורת מרכזו של זרע החיים שהוא הבסיס הגיאומטרי מתמטי של הבריאה כולה.