היום הראשון של בראשית - כסף

היום הראשון של בראשית - כסף

להביא חסד ואיזון

בתליון היום הראשון של בראשית נמצאים הכרובים שהיו ניצבים על ארון הברית. הכרובים מייצגים את ההיבט הזכרי והנקבי בבריאה הנמצאים באיזון מושלם. הכרובים אוחזים שני מעגלים החוצים זה את זה במרכזם. זהו מבנה הידוע כ"חתך דגים" והוא מייצג את היום הראשון של הבריאה ואת האור. מצד אחד של התליון חרוט "תהו ובהו" שהוא מייצג את הצליל הראשון או התדר הראשוני (צליל שחוזר על עצמו) ממנו החלה הבריאה מאחר וכל המציאות מורכבת מתדרים. מצידו השני של התליון חרוט אחד משמות הבורא "אהיה אשר אהיה" המסמל את השינוי האינסופי ביקום שהוא בעצם הבורא עצמו המשתנה לנצח.

התליון משמש כסמל ברכה לעונד.