קמע בן פורת כסף

קמע בן פורת כסף

שחזור של קמע קבלה מקורי עתיק לשפע, פריון והגנה.

 קמע בן פורת יוסף

לפני כמה שבועות הגיע אלי לסדנא לקוח מצרפת. הוא הביא איתו קמע מעניין. הוא רצה לדעת מה חרוט משני צידי הקמע. להפתעתי זה היה קמע קבלה מקורי עתיק. בצד אחד זיהיתי את שמות המלאכים שבהם השתמשו בקמעות עתיקים כאלה להגנה. באמצע היתה המילה "שדי" שהיא אחד משמות האלוהים וומשמעותה ראשי תיבות של - שומר דלתות ישראל. בצד השני הופיע חריטה של ברכת בן פורת יוסף. הביטוי בן פורת יוסף לקוח מתוך ברכתו של יעקב אבינו ליוסף. לפני מותו, מברך יעקב את יוסף ואומר: בֵּן פֹּרָת יוֹסֵף, בֵּן פֹּרָת עֲלֵי-עָיִן; בָּנוֹת, צָעֲדָה עֲלֵי-שׁוּר (בראשית מט כב). הביטוי "בן פורת יוסף" משמעותו בן עץ פורה , "עלי עין"-ניצב על מעיין שוב דימוי של שפע ופריון, "בנות צעדה עלי שור"- ענפי העץ משתרגים על חומה דימוי של כח והגנה. הברכה היא ברכת שפע ופריון. הביטוי נאמר לעיתים במקום להזכיר את שמו של אדם שרוצים לשבח, כדי להגן עליו מפני "עין הרע". במסורת ישראל, יוסף הצדיק נחשב מוגן מפני עינם הרעה (קנאתם) של הבריות. לכן נהוג להזכיר את הברכה שקיבל מאביו כמגן מפני העין הרעה. מסביב למטבע הופיע חריטה של 42 האותיות (מ"ב שמות של תפילת האנא בכח) ובמרכז מופיעות ארבעת אותיות השם המפורש.

לאחר שהסברתי ללקוח על התליון על משעות הקמע הוא שאל אם אוכל לעשות לו העתק שלו מאחר וחלק מהאותיות היו מחוקות והיה צורך לשחזר אותן. הצעתי לו לבצע את השחזור בחינם אם יהוא יאפשר לי להציע את הקמע ללקוחותי. הוא הסכים והנה הקמע לפניכם…