תליון המוטו הקוסמי בכסף

תליון המוטו הקוסמי בכסף

מכיל לוחית עם המוטו שלך חרוט עליה. תזכורת עוצמתית ליכולתך ליצור מציאות ולמיקוד בדברים החשובים באמת...

תליון בהזמנה אישית שנושא משפט או מילה בעלי משמעות מיוחדת עבורכם. מכיל לוחית עליה חרוט מוטו החיים שלכם.

על הלוחית יש מקום ל-עד 6 מילים.
אנא הוסיפו את הטקסט לחריטה על הלוחית בעמוד ההזמנה. אלה המשלמים בעזרת פייפאל - הוסיפו את המשפט במקום בו כתוב note for seller.

הרעיון הוא שכל אחד אחד מכם יבחר משפט בעל משמעות רבה עבורו. אחי, יהונתן, חרט מומחה, יחרוט את המשפט אותו בחרתם על לוחית כסף או זהב אשר תמוקם בתוך התליון. הסמלים והדמויות אשר אותם בחרתי עבור תליון זה הם שני מלאכים אשר מסמלים את ההיבט הזכרי והנקבי של הבריאה, אוחזים בסמל הווסיקה פיסקיס (שני עיגולים החוצים זה את זה). סמל זה הוא בבסיס הבריאה, המודעות והקיום אשר הופך לאחד יחד עם המשפט המשמעותי עבור מציאותו של עונד התליון.

מבנה הווסיקה פיסקיס הוא הבסיס המתמטי / גאומטרי של חוקי הקוסמוס והמציאות הקוסמית. סמל זה מופיע גם בטבעת הווסיקה פיסקיס וכן בתליון יום הבריאה, ואני מוצא שסמל זה מושלם עבור תליון זה ומשמעותו היות והוא מייצג באופן טהור את המוטו שלכם, הכוונה והמטרה ואת הדרך בה ההשראה של כל אחד מכם הופכת למציאות.

זוהי תזכורת לכוח היצירתי הנמצא בתוכנו ברגע שאנחנו מכריזים מה הם הדברים אותם אנו רוצים ליצור.

תליון זה הוא תזכורת רבת עוצמה למוטו החיים שלכם ונועד כדי לייצר מציאות ולהתמקד במה שחשוב בחיים של כל אחד ואחד מכם.