טבעת קמע חתונת המאורות זהב (*מהדורה מוגבלת*)

טבעת קמע חתונת המאורות זהב (*מהדורה מוגבלת*)

קמע הנעשה בזמנים אסטרולוגים ייעודיים. מאפשר מרחב לאיזון בין שני הקטבים של טבע האדם ויצירית "אלכימיזציה" בינהם

טבעת קמע חתונת המאורות זהב (*מהדורה מוגבלת*)

מהדורה מוגבלת שתיוצר בזמנים אסטרולוגיים מיוחדים
הקמע היא שילוב המתכות המקושרות למאורות: זהב - שמש, כסף - ירח, והדמויות האסטרולוגיות העתיקות שלהם. אני מציע את הטבעת גם בזהב, מתכת שסימלה בעת העתיקה את האינסוף. הקמע מיוצר בזמן אסטרולוגי מיוחד שמטרתו למשוך, להדגיש ולחזק סמלים אלה ולהביא אותם לחיים.

טבעת קמע חתונת המאורות היא פרפראזה של השילוש האלכימאי של השמש, הירח ומרקורי האנדרוגיני (שנחשב המתווך בין שניהם). מרקורי, שסימנו הוא המטה של מרקורי/הרמס או הקדקאוס, מופיע במרכז הטבעת ומשמש כרקמה מחברת וכאנרגיה מפשרת בין השמש והירח. מעצם היות מרקורי הכוכב האנדרוגיני ביותר, הוא מבטא גם את הצד הירחי וגם את הצד הסולרי המסומלים על ידי שני נחשים.

הקמע מיוצר בזמן אסטרולוגי שמגביר את "שיתוף הפעולה" בין השמש והירח (בזמן Trine בעת ירח מלא). הקמע נותן לנו הזדמנות לאחד את הניגודים שבנו ולהפוך אותם למשהו חדש. דבר זה גורם לכך ש"אני" חדש יכול להיווצר בצורתו הטהורה ביותר, ולאחד את כוחות האי-סדר והכאוס שבנו (הפרימה מטריאה, החומר הבראשיתי) לזהב (רוחני) דרך היטהרות ואיחוד האלמנטים הבסיסיים שלנו.