טבעת נשמת כל חי זהב

טבעת נשמת כל חי זהב

טבעת עם חריטת שם העונד בין אותיות נ.ש.מ.ה - סגולה יהודית עתיקה להגנה

טבעת נשמת כל חי

טבעת עם חלק מרכזי עליו חרוט שם העונד בעברית כאשר בין האותיות חרוטות אותיות המילה נ.ש.מ.ה - סגולה עתיקה להגנה ולאחדות עם הבורא והבריאה כולה.


תפילת נשמת כל חי נחשבת כסגולה עתיקה להגנה וישועה מכל צרה ופגע ונזכרת בכתבי תנאים.
על הטבעת נחרט באופן ידני שמו של מזמין התליון באותיות עבריות של ספר תורה (בכתב אשורי מקורי) כאשר שמו מוטמע בתוך אותיות המילה העברית נ.ש.מ.ה
המסמלות את נשמת העל או הבורא עצמו המגן על עונד הטבעת.

הרעיון שמוצא חן בעיני במיוחד בטבעת זו הוא שאנו לוקחים את השם של העונד שהוא כינוי לישות נפרדת, שמים אותו בין אותיות הנשמה הכוללת וכך למעשה מטמיעים את היישות הנפרדת בתוך הנשמה הכוללת להגשמה מלאה של תכליתו בבריאה...