מפתח הנבואה - זהב

מפתח הנבואה - זהב

להביא תובנה על יכולתנו ליצור את העתיד של עצמנו

הטקסט המופיע בתליון מפתח הנבואה מהווה את המפתח ליכולת ראיית העתיד ויכולת הבנת התהליכים הקוסמיים. כאשר אדם מגיע ליכולת ההבנה של גורם ותוצאה ברמה הזעירה ביותר וברמה הגדולה ביותר תהיה ביכולתו אפשרות ראיית העתיד.