קמע מרקורי לאיטלגנציה זהב (*שניים אחרונים*)

קמע מרקורי לאיטלגנציה זהב (*שניים אחרונים*)

הורכב ב-19 למאי 2021. מגביר יכולות מנטליות, חשיבה פרקטית, פוקוס בעשייה והבאת דברים לידי מימוש

קמע מרקורי איטלגנציה פרקטיקלית זהב (*שניים אחרונים*)

נשארו שניים אחרונים
Assembled on May 19th, 2021 between 06:46 - 07:26 and 13:49 - 14:29 (Givatayim, Israel GMT+3)
The new Mercury Talisman election time features the planet Mercury rising (on the Ascendant), on his planetary day, while in its own sign of Gemini. Mercury is in an exact sextile (harmonious aspect) with the Moon which is placed in the 3rd house (In Leo). The Moon is also in Mercury’s Terms (bounds).

A Powerful Talisman strengthening the mind's perception, memory and speech. Helps in learning, understanding and communicating. Invoking mental clarity, coherent thinking and technical skills. It is tuned to draw the more practical aspect of Mercury and empowers not only learning skills but also the concrete application of any craft, whether artistic or otherwise.

The Moon magnifies and “translates” the light of Mercury into earthly things. It does not only amplifies the Mercurial traits of intelligence, communication, speaking, writing etc, but also directs them into practical matters, as wisdom that can be concretely expressed.

The words on the Talisman are “Phronesis" (Ancient Greek: φρόνησις, phronēsis) which is a Greek word for a type of wisdom or intelligence. It is more specifically a type of wisdom relevant to practical things, requiring an ability to discern how or why to act virtuously and encourage practical virtue, and excellence of character. And the word "Techne" (Ancient Greek: τέχνη, tékʰnɛ ) which is a term, that is often translated as "craftsmanship", "craft", “art" or “skill”.

This is the face of Mercury. It is complete by nature and it is a face of planting and cultivation, building and development, ethics and wisdom, as well as dividing land and engineering.