תליון היצירה - כסף

תליון היצירה - כסף

חיבור אל האנרגיה הקוסמית

תליון היצירה מייצג את היחס המשולש הקיים בכל דבר ודבר. זהו הכח המשולש היוצא מתוך האחד ממנו נוצר הכל. קצותיו של המבנה מייצגים שלוש תבניות גיאומטריות מתמטיות המקיימות בכל דבר במציאות. המבנה דמוי הגלגל יוצר (אם נשלים את הקווים המעוגלים שבתוכו ונהפוך אותם למעגלים) את מבנה זרע החיים ממנו ניתן להפיק את כל מה שקיים בבריאה. המעגל עם הקו הישר המגיע למרכזו מייצג את פאי (3.14..). ערך מתמטי הקיים בכל דבר בטבע כאשר הצורה הספירלית בקצה השלישי מייצגת את סדרת פיבונצ'י סדרה מתמטית הקיימת בכל דבר (מהגוף האנושי ועד לדרך שבה צמחים צומחים).