עץ החיים עם הספירות בזהב

עץ החיים עם הספירות בזהב

סמל של הקבלה והגיאומטריה המקודשת שנועד להביא אחדות ואת הדרך האלוהות

צורת עץ החיים מוכרת בעיקר מהקבלה אך גם מהגאומטריה המקודשת. למעשה המבנה נוצר ממרכזי המעגלים של פרח החיים וזרע החיים המהווים את התבנית של כל היקום כולו. האנושות חווה כיום את המציאות כ"טוב ורע" עקב חוסר היכולת לראות את השלמות של התהליכים המתרחשים במציאות. מבנה עץ החיים "ננעל" באופן מושלם על מבנה זרע החיים ופרח החיים ומהווה את הסמל של האחדות בכל התהליכים המתרחשים ביקום.
התליון נועד לשמש סמל לריפוי מאחר ומחלה נגרמת עקב חוסר או הפרה של השלמות הקוסמית.

עץ החיים הקבליסטי
עץ החיים מוסבר בספר היצירה. סמל זה מייצג 32 דרכים הכוללות את 22 האותיות ועשר הספירות. המבנה מייצג את הדרך בה השכינה מתבטאת בעולמנו ודרך סודית לחוות אותה. סמל זה מייצג מפה לפסיכולוגיה האנושית והיצירה. חשוב להבין שהטבע הטהור של אלוהות הוא אחדות וההיפרדות שאותה אנו חווים היא רק בעינינו כתוצאה מאשליית ההפרדה.

עשר הספירות הן:
כתר
חוכמה
בינה
חסד
גבורה
תפארת
נצח
הוד
יסוד
מלכות

פיתגורס ועץ החיים
אפשר למצוא את שרטוטים של פרח החיים וזרע החיים במקדש העתיק באבידוס במצריים. ליד השרטוטים ישנן אותיות יווניות שככל הנראה מעידות על כך שהשרטוטים נעשו בתקופה ההלניסטית של פיתגורס. אותם עקרונות הופיעו בזמן מקביל בישראל יחד עם מקור הקבלה. הקבליסטים עשו שימוש בעץ החיים המסתתר בתוך פרח החיים כמפתח להראות את זרימת האור והמודעות מהשכינה האינסופית. עץ החיים שימש גם כמבנה מייצג למצבי מציאות שונים.