קמע אחוזת הירח האחד עשר - כסף זהב (*מהדורה מוגבלת*)

קמע אחוזת הירח האחד עשר - כסף זהב (*מהדורה מוגבלת*)

קמע מיוחד לעוצמה, תהילה ושגשוג ולקבלת הערכה מהסביבה

קמע אחוזת הירח האחד עשר - כסף זהב (*מהדורה מוגבלת*)

קודש ב- 26 ליוני 2017 בין 8:50-9:07

אחוזת הירח האחד עשרה נועדה להביא עוצמה, תהילה ושגשוג לעונד.

הפיקטריקס מציין שאת קמע זה יש להכין עם דמות איש רוכב על אריה כאשר הרוכב אוחז באוזן האריה ביד ימין. מעל הדמות יופיע הכיתוב necol: 
(this Talisman) bring glory to me that I shall be feared by men, and so that their fear shall cause them to tremble when they behold me; and quiet the heart of the king and of [his] lords and of [other] men of high estate that they may grant me honors and dignities. Carry this tablet with you, and it shall be as you have requested.

סדרת קמעות אחוזת הירח
הירח הוא לווין של כדור הארץ והוא גם המהיר מכל הגופים השמימיים ולכן קשור לוויסות יומי של הזרמים האסטרולוגים. הדוקטרינה של אחוזות הירח משרתת ככלי למקד אפקטים אסטרולוגים ולמשהו ספציפי יותר בהתבסס על כוחו של הירח בכל יום של החודש.

כמו המחזור השנתי של השמש המשפיע על גלגל המזלות הטרופי, בכל מקודה בשמיים לירח יש תכונה משמעותית (ביחס למזלות ולמערך הכוכבים) ומשפיע על מי מהם מופעל. בצורה זו אחוזות הירח הם כמו גלגל מזלות ירחי, המקבל משמעות מתוך תנועת הירח סביב כדור הארץ.

יש כמה וריאציות של הדוקטרינה הנ"ל ואנחנו מבססים על הפיקטריקס העושה שימוש באחוזות ביחס לגלגל המזלות הטרופי.