מפתח השערים

מפתח השערים

המבנה שבתליון זה נוצר מחלוקת שני מעגלים על ידי שרטוט מעגל אחד על גבי מעגל שני ממרכזו של הראשון. צורה זו ידועה בשם חתך או פרופורצית דגים מאחר שמבנה זה יוצר מעין צורה כללית המזכירה דג. החשיבות היא בכך שממבנה זה ניתן ליצור את המבנה הידוע בשם זרע החיים (שבעה מעגלים החוצים זה את זה) וממנו את פרח החיים. מבנים גיאומטריים אלו יוצרים את התבניות המתמטיות של כל המציאות כולה ולמעשה כל דבר שקיים ביקום נוצר מתוך מבנים אלו.

חתך הדגים הוא גם צורתו של האור הפיזי מאחר ותנועת הפוטונים של האור הפיזי יוצרת שני מעגלים החוצים זה את זה. לאורך ההיסטוריה השתמשו בתכונות הגיאומטריות של מבנה זה ליצירת מבנים שונים ואפילו קמעות לריפוי מאחר ושימוש בצורות אלו נחשב למרפא ומאזן.

כדי לדעת בוודאות שמדובר במבנה "חתך דגים" יש לבדוק האם ניתן לשרטט במבנה שני משולשים שווי צלעות כמו אלו המופיעים בתליון. המבנה נקרא מפתח השערים מאחר והוא הבסיס לבריאה כולה ולכל מימדי הקיום. שלושת מגני הדוד המופיעים בתליון מסמלים את שלושת הכוחות שיוצר את המציאות כולה.