קמע ארבעת המלאכים זהב

קמע ארבעת המלאכים זהב

מכיל ארבע פאות עם שמות ארבעת המלאכים מיכאל, רפאל, גבריאל ואוריאל. בתחתית התליון חרו שם העונד ושם אמו.

בתחתית התליון חרוט שם העונד ושם אמו.

פירוש המילה מלאך היא שליח. מלאכים בתרבות היהודית הם ישויות על טבעיות המשמשים כמתווכים בין היוצר והאנושות. תפקידים נוספים שניתן למצוא למלאכים במיתולוגיה הם הגנה, הדרכה וביצוע רצון האלוהים.

במסורת היהודית יש עשרה מלאכים ראשיים ובתליון זה אני עושה שימוש בארבעה מהם עקב התפקידים הייחודיים שהם מבצעים. העיצוב של התליון מכיל ארבע פאות כאשר כל אחת מכילה שם של אחד המלאכים. מקובל שאלו הם ארבעת המלאכים שעומדים מסביב לכסא האלוהים.

ארבעת המלאכים הם:
מיכאל - המייצג את טוב ליבו של אלוהים ועומד למען ילדי האנושות.
גבריאל - (אלוהים הוא כוחי) המבצע מעשים של צדק וכוח.
רפאל - (אלוהים הוא המרפא) המייצג את כוחות הריפוי של אלוהים.
אוריאל - (אלוהים הוא אורי) המוביל אותנו אל ייעודנו.

ארבעת המלאכים מופיעים בתפילת קריאת שמע שעל המיטה (הנאמרת לפני השינה):
"בשם ה’ אלוקי ישראל מימיני מיכאל ומשמאלי גבריאל ומלפני אוריאל ומאחורי רפאל ועל ראשי שכינת אל" - זהו גם סדר שמות המלאכים שבקמע

במרכז (תחתית) התליון חרוט שם העונד ושם אמו בכתב של סופר סת"ם. חריטות מסוג זה היו נהוגות בעת העתיקה בקמעות להגנה.