עץ האלכימיה הקוסמי כסף וזהב

עץ האלכימיה הקוסמי כסף וזהב

התחבר אל היופי והמשמעות בסמלי האלכימיה

עץ האלכימיה הקוסמי
תליון עץ האלכימיה הקוסמי נגזר ישירות מתורות האלכימיה העתיקות.
שני המשולשים ההפוכים מייצגים את הרעיון של "מה שלמעלה כך גם למטה" - קונספט המופיע בטקסט העתיק של האמרלד טאבלט. בבסיס הרעיון עומדת התפיסה שכל דבר על כדור הארץ הינו השלכה של כוחות שמימיים השולטים בייקום. החלקיקים הנעים של האטומים נתונים לאותם כוחות פיזיקלים ששולטים בגלקסיות שלמות.

המשולש הוא סמל עתיק של יצירה וקיום. הסמלים של השמש והירח מייצגים את כוחות הנשי והזכרי והשמש גם סמל של הנצחי ושל זהב. חמשת הסמלים בצדדים הם סמלים של הפלנטות המייצגות מתכות שונות שנעשה בהם שימוש בהתליך ההמרה לזהב. המספרים שלוש ושבע מופיעים בעיצוב (המשולשים והפלנטות) והם מפתחות המופיעים בהרבה פילוסופיות רוחניות עתיקות. העץ הוא סמל של חיים ושל יצירה.