קמע 7 מתכות של אסטרולוגיה הקלדאית זהב (*מהדורה מוגבלת*)

קמע 7 מתכות של אסטרולוגיה הקלדאית זהב (*מהדורה מוגבלת*)

תליון שיצירתו נעשתה לפי תאריך וזמן ספציפי בו הכוכבים מסודרים באופן המביא מזל, הגנה והצלחה לעונד.

קמע 7 מתכות של אסטרולוגיה הקלדאית זהב (*מהדורה מוגבלת*)


תליון הסדר הקלדאי
Seven are the passages to perfection of matter
  Count Allessandro Cagliostro
  
הסדר הקלדאי , הוא למעשה היררכיה של כוחות שמיוצגים ע"י הגופים השמימיים (הכוכבים). הסדר של כוחות אלה מתבטא על ציר הזמן כמחזורים של שבעת הכוכבים הנגלים שבתאי, יופיטר, מאדים, שמש, ונוס, מרקורי, ירח. כל אחד שולט על שלב בתהליך הלינארי של הזמן. מהרחוק והאיטי ביותר - שבתאי, עד לקרוב והמהיר ביותר- הירח.

אחד השימושים בקוד אסטרולוגי זה, הוא בשיטות חיזוי, כאשר הכוכב השולט בשלב של תהליך של חיים של בן אדם למשל, משקף את אופי החוויה וצורתה. הסדר הקלדאי הוא למעשה הבסיס לסדר החודשים השבועות וימים ברוב לוחות השנה.

לפי המסורת של האלכימיה שבעת הכוכבים מקבילים ומשתקפים בצורה טהורה ב-7 מתכות. מתכות אלו מהוים חומרי גלם ושלבים בתהליך יצירת הזהב/אבן הפילוסופים. המתכות הן למעשה ביטויים חומריים המשקפים עקרונות מהותיים של הבריאה ושל הנפש, בהתפתחותה 'האלכימית' לכיוון הזהב-הרוח. לפי הסדר הקלדאי:
שבתאי- עופרת
יופיטר- פח
מאדים- ברזל
שמש- זהב
ונוס- נחושת
מרקורי- כספית
ירח- כסף

תליון הסדר הקלדאי
מכיל את סימני שבעת הכוכבים המסודרים בסדר הקלדאי בעיגול הפנימי ואת סימני גלגל המזלות בעיגול החיצוני. החלק האמצעי של התליון מכיל שבע מתכות – ברזל, עופרת, זהב טהור, כסף, נחושת ופליז (מחליף את המתכת כספית). כוחו של התליון הוא בשילוב שבע המתכות, אשר כל אחת קשורה ומחזקת תכונות שונות אצל האדם בהתאם לעיקרון ולכוכב אליו אותה מתכת קשורה.

הסדר הקלדאי קושר ביחד לפי 'תרשים זרימה' את האיכויות האלה כך שכל אחד יהיה במקומו הנכון ביחס לשאר, וכך כוחו יתבטא בצורה המרבית ועדיין ישמור על הרמוניה.  הרמוניה זו חשובה ביותר והיא תורמת לאיזון באישיותו של האדם ובחייו.

הבחירה של זמן עשיית הקמע
היא חשובה ביותר והיא נעשית  לפי מצב הכוכבים, כאשר על כל המערך להיות כזה שיתרום לפעולתם המרבית . וכך, יחודו של הקמע הוא בכך שניתן לעשותו רק בזמנים מסוימים ובהתאם למצב השמיים.

התליון הוא קמע הגנה חזק במיוחד אשר בכוחו להביא הצלחה וריפוי לעונד אותו, תוך תמיכה בהתפתחותו האישית . היופי של קמע זה שהוא מתאים לכל אדם ולכל מצב כי בתוכו גלומות כל התכונות : הן אלה אותם האדם יצטרך, והן אלה אשר הוא יקח מתוך המכלול.