ספר הזוהר – עידן הדלי 

עידן הדלי

הזוהר אומר: "כל האוצרות השמימיים והחידות הנסתרות שלא נתגלו לדורות הקודמים, יתגלו בעידן הדלי". נקיפתו של כדור הארץ ממשיכה ומתקרבת באופק אל מול מערך עידן הדלי. הסמלים בתכשיטים חושפים ידע נסתר שנשכח לפני עידנים, ידע שהזוהר מדבר עליו וגדולי המקובלים רמזו על קיומו. ידע זה מגלה את טבעו ומהותו של הטבע והאדם. טבעו של ידע זה הוא גיאומטרי בעיקרו ומיליוני אנשים ברחבי העולם נחשפים אליו בשנים האחרונות.

"צריך לחקוק היטב היטב בדעתו, ואשר אין שום מציאות בלעדיו יתברך כלל, ובכל תנועה ותנועה שם הוא אלופו של עולם וגם בטבע גימטרייה אלקים הוא השגחה שהיא הוי"ה כי הוא יתברך נתלבש בלבוש כזה דומם, צומח, חי, מדבר".
(ר' נחמן מברסלב )

האדם והטבע חד הם

הקבלה מדברת על כך שהאדם והטבע חד הם, ומביאה את הגימטרייה הזהה:  הטבע – 86, אלקים – 86. במשך אלפי שנים חיה האנושות במצב כאוטי של שנאה,  פחד, מחלות וחורבן. וכל זאת למה? דואליות. מאז אכל האדם מעץ הדעת אין הוא רואה את הכוח האחד, את הבורא האחד שלובש את כל צורות הקיום. האדם חווה מציאות של טוב ורע מכיוון שאינו רואה קיום אחד העומד מאחורי הדברים. מטרת התכשיטים האלו להראות דרך גיאומטריה ומתמטיקה את קיומו של כוח אחד, בורא אחד, הוי"ה אחת, הקיימת בכל דבר ודבר.

עץ החיים - המפתח לכל הקיום

הקבלה מדברת על עץ החיים, שהוא המפתח לכל הקיום ולכל הממדים של הבריאה. בתכשיטים ניתן לראות את התגלמות הבורא בכל דבר ודבר וגם את כל מחזור הבריאה המתגלם בעץ החיים, ושאר צורות הגיאומטריה שנפוצו ברחבי העולם ומספקות לנו את ה-DNA הקוסמי: זרע החיים, פרח החיים ופרי החיים. צורות אלו קיימות ביהדות במשך דורות רבים וניתן למצאן בבתי כנסת וסידורי תפילה עתיקים, אלא שמהותן נשתכחה ברבות השנים.
פרח החיים - זהב
15% Off

פרח החיים - זהב

מחיר: (₪3736) ₪3175

פרח החיים - כסף
15% Off

פרח החיים - כסף

מחיר: (₪450) ₪382

עץ החיים - זהב

מחיר: ₪1,070 ש"ח

עץ החיים - כסף

מחיר: ₪417 ש"ח

זרע החיים - זהב
15% Off

זרע החיים - זהב

מחיר: (₪1346) ₪1144

זרע החיים - כסף
15% Off

זרע החיים - כסף

מחיר: (₪420) ₪357ידע נשכח יתגלה בעידן הדלי

בהיכנס עידן הדלי עולה ידע נשכח ומעלה לנו את סוד הקיום. אמר רבי יהודה אלעאי ( שהיה חברו של רבי שמעון בר יוחאי מחבר ספר הזוהר): "לכשיקבלו כל אמות העולם את מלכותו של הקב"ה עליהם נחזור גם אנו למלכותו כמו שכתוב "והיה ה' למלך על כל הארץ ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד". הגיאומטריה הקדושה נמצאת מעבר לדת, אמונה או לאום. היא מאחדת את כל בני האדם לאמונה באחד דרך הבנת רעיון האחד יכול אדם לקחת שליטה על חייו ולצאת ממעגל הכאוס של העולם הגשמי של ספירת "מלכות" – היהדות מכנה עולם זה "עלמא דשיקרא" – עולם השקר. על האר"י הקדוש נאמר שבא מעולם האחדות.

מרכבה גדולה - זהב

מחיר: ₪2,087 ש"ח

מרכבה גדולה - כסף

מחיר: ₪377 ש"ח

תליון ספירת התודעה כסף
15% Off

תליון ספירת התודעה כסף

מחיר: (₪798) ₪678

תליון ספירת התודעה זהב
15% Off

תליון ספירת התודעה זהב

מחיר: (₪8108) ₪6891


קריאת שמע - האחד

יהודים ברחבי העולם אומרים את קריאת שמע מדי יום – "שמע ישראל ה' אלוהנו ה' אחד" לפני מותו ציווה יעקב לבניו לבוא ולעמוד לפניו, והשביע אותם שימשיכו להאמין באל האחד. מאז צאצאי יעקוב ברחבי העולם קוראים: ליעקב ומזכירים שלא שכחו שבועתם "שמע ישראל (ישראל הוא שמו הנוסף של יעקב) ה' אלהינו ה' אחד". ובזמן אמירת הקריאה עוצמים את עיניהם. וכל זאת למה ? כי אנו חיים בעולם האשליה, עולם הפירוד, ובעצימת עיניים אנו מתנתקים לזמן מה מהאשלייה ומתחברים אל האחד.צור קשר


שירות לקוחות

מייל: [email protected]

טלפון: 050-2247224

סדנת העבודה של דודי

טלפון: 03-5730855

כתובת למכתבים: פרח החיים תכשיטים בע"מ ת.ד. 633 הל"ה גבעתיים 5310601

כתובת פיזית: בבקשה להתקשר לתאם.

Your message was sent successfully!
We will be in touch as soon as possible.

Something went wrong, try refreshing and submitting the form again.


Big Image Viewer

Welcome!

Ka Gold Jewelry Features David Weitzman Spiritual Jewelry Artwork.

David's Jewelry harness the power of spiritual symbols and sacred geometry to bring those wearing them happiness, vitality, excitement and love. We invite you to join us on a journey full of Harmony, Beauty, ancient wisdom and symbolism.Jewelry at Work

הניוזלטר של דודי

Welcome!

Found us on Instagram? You can find a specific design by using our Instagram posts Related Designs System.

To Find a Design:

  • Click the link.
  • Click on the relevant post Thumbnail.
  • Browse to the bottom to view related designs.